Vitamines E en K

Over vitamines E en K zijn weinig gegevens bekend na maagoperaties. Ook geldt voor deze vitamines dat bloedbepalingen niet betrouwbaar zijn. Vitamine K is een belangrijke vitamine voor de stolling. Voor vitamine K is het mogelijk om bloedstollingswaarden te controleren bij een vermoeden op een tekort (PT/INR).

Na een maagverwijdering is er geen advies om standaard vitamine E voor te schrijven.

Is er een tekort? De dosering kan per persoon verschillen. Een overleg met je behandelend arts of verpleegkundig specialist over de dosering is aan te raden.