Fosfaat

Over het algemeen blijft het fosfaat na een maagverwijdering normaal. Fosfaat krijg je vooral binnen via eiwitten in voeding. De fosfaatbalans in het lichaam hangt ook af van het gehalte vitamine D. Bij een te laag fosfaatgehalte is het belangrijk dat ook vitamine D wordt gecontroleerd. Ook is het belangrijk dat wordt uitgesloten dat je fosfaat verliest via de nieren.

Een ernstig fosfaat tekort kan leiden tot spierzwakte, verwardheid en hartritmestoornissen.

Aanvullen van een fosfaattekort: de dosering kan per persoon verschillen. Een overleg met je behandelend arts of verpleegkundig specialist over de dosering is aan te raden. Voor een juiste dosering is vaak bloedcontrole (lab) nodig.