Koper

Een kopertekort komt nauwelijks voor. Wel kan het langdurig aanvullen met zink tot een tekort aan koper leiden. Een ernstig tekort leidt tot bloedarmoede, een lichtere huid en botontkalking (osteoporose). Een ernstige overdosering van koper kan leiden tot schade aan het ruggenmerg (myelopathie).

Aanvullen van een kopertekort: de dosering kan per persoon verschillen. Een overleg met je behandelend arts of verpleegkundig specialist over de dosering is aan te raden. Voor een juiste dosering is vaak bloedcontrole (lab) nodig.