Thiamine/Vitamine B1

Bij sommige mensen ontstaat na een maagverwijdering een tekort aan vitamine B1 (thiamine). Als het ontstaat, is dat meestal in de eerste maanden na de operatie. Voor een deel is dit het gevolg van een te lage inname. Vitamine B1 zit in brood en graanproducten, aardappelen, groente, vlees en vleeswaren, melk en melkproducten. Kort na een operatie lukt het niet iedereen voldoende van deze producten binnen te krijgen. Ook kan een bacteriële overgroei een rol spelen (zie ook Bacteriële overgroei). De bacteriën die deze overgroei veroorzaken maken thiaminases aan die vitamine B1 afbreken. Door een tekort kan misselijkheid, overgeven, obstipatie, gevoelloosheid in de benen, hartklachten en spierverlamming (beriberi) ontstaan. Ook is er een verband tussen een tekort aan vitamine B1 en bijvoorbeeld depressie, concentratieHet richten van je aandacht ergens op.problemen en geheugenverlies.

Aanvullen van een vitamine B1 tekort: de dosering kan per persoon verschillen. Een overleg met je behandelend arts of verpleegkundig specialist over de dosering is aan te raden. Voor een juiste dosering is vaak bloedcontrole (lab) nodig.