Periode voor de operatie

Afhankelijk van jouw ziekenhuis, spreek je op de polikliniek verschillende medewerkers:

  • De chirurg voert de operatie uit. Deze arts vertelt je vooraf over de operatie en beantwoordt je vragen daarover.
  • De anesthesioloog is verantwoordelijk voor de narcose en de pijnbestrijding. Deze arts geeft je informatie over de narcose en wat er gedaan kan worden als je na de operatie pijn hebt. Je kunt daar zelf ook vragen over stellen.
  • In sommige ziekenhuizen krijg je een gesprek met een verpleegkundige of verpleegkundig specialist, als voorbereiding op de ziekenhuisopname. Je krijgt informatie over de opname en kunt zelf vragen stellen.
  • De diëtist kan je informatie geven over problemen met voeding die er na de operatie kunnen zijn. Na de operatie kan de diëtist je helpen bij het weer gaan eten. Ook na je ziekenhuisopname kun je begeleiding krijgen van een diëtist.
  • De fysiotherapeut kan je informatie geven over conditie vóór de operatie. Ook kan hij of zij je informeren over hoe je na de operatie weer in beweging kunt komen en aan je conditie kunt werken.
  • Vooraf aan de operatie kan onderzoek worden gedaan naar je longen en hart. Als het nodig is, kan een longarts of cardioloog (hartspecialist) beoordelen of extra maatregelen voor de operatie nodig zijn.