Pijn

Goede pijnbestrijding is belangrijk om goed door te kunnen ademen, te hoesten, te bewegen en in en uit bed te komen. Als je pijn hebt, is het belangrijk dat je dit zegt. Door pijnmedicatie op vaste tijden te gebruiken, wordt er in het bloed een spiegel van de werkzame stof opgebouwd. Hierdoor is de pijnmedicatie effectiever. De verpleegkundige vraagt over het algemeen meerdere keren op een dag om je pijn te omschrijven. De omschrijving gebeurt met een cijfer van 0 tot 10.