Type maagverwijdering

In principe kan een preventieve maagverwijderingHet operatief verwijderen van de maag waarin vooraf geen (gevorderde vorm van) kanker is vastgesteld. De chirurg haalt de maag weg om (verdere vordering van) kanker te voorkomen. worden gedaan in alle ziekenhuizen die maagkanker operaties doen. De operatie techniek die wordt toegepast, kan per ziekenhuis verschillen. Maar ook binnen één ziekenhuis kunnen verschillende technieken mogelijk zijn. Je kunt met je behandelend arts in gesprek gaan over het type maagverwijdering.

Eerst werden alle maagoperaties ‘open’ gedaan. Dat wil zeggen dat de chirurg de operatie uitvoert via een (grote) snede in de buik. Tegenwoordig kan het ook zo zijn dat een ziekenhuis een kijkoperatie (laparoscopische maagverwijdering) aanbiedt. Bij de kijkoperatie worden via een aantal kleine sneetjes in de buik een camera en operatie-instrumenten ingebracht. De chirurg bedient de verlengde operatie-instrumenten buiten het lichaam en ziet wat hij of zij doet via een beeldscherm.

Een derde methode die nu soms wordt aangeboden, is een operatie met een robot. Hierbij kan de chirurg op afstand via een groot bedieningspaneel de operatie uitvoeren. De chirurg is dan wel gewoon in de operatiekamer aanwezig. De robot voert de bewegingen uit die de chirurg op het bedieningspaneel aangeeft. De instrumenten van de robot kunnen veel moeilijkere bewegingen uitvoeren vergeleken met de instrumenten die tijdens een ‘gewone’ kijkoperatie worden gebruikt.

De drie genoemde technieken zijn vergelijkbaar veilig. De ene operatie heeft niet meer belangrijke complicatiesEen complicatie is een niet bedoelde en niet gewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch handelen. vergeleken met de andere, niet op de korte termijn en niet op de lange termijn. De opnameduur na de operatie is ongeveer hetzelfde bij de verschillende operatie technieken. De operatie zelf duurt bij de kijkoperatie en de robotoperatie vaak wel langer dan bij de open operatie. Maar dit heeft geen grote nadelige gevolgen.

Wel is er een verschil in hoe de littekens er bij de verschillende operatie technieken uitzien. Na de open operatie heb je een litteken vanaf het onderste puntje van het borstbeen, over de bovenbuik, tot aan de navel. Zie hieronder het linker plaatje. Bij de kijkoperatie is het litteken midden op de buik kleiner en zijn er kleine littekens bij. Zie hieronder het rechter plaatje.

Bij sommige mensen kan een kijkoperatie technisch niet. Dit is bijvoorbeeld als er al veel littekenweefsel in de buik is door een eerdere operatie. Dan wordt vaak gekozen voor een open operatie.