Ontslag en de periode daarna

Het moment van ontslag hangt af van je herstel en zelfstandigheid. De gemiddelde opnameduur na een maagverwijdering is vijf tot tien dagen. Mogelijk is na ontslag uit het ziekenhuis nog zorg nodig. De verpleegkundige voert met jou en, als je dat wilt, jouw naaste een ontslaggesprek. Bij ontslag krijg je de afspraken voor controle mee.

Na ontslag uit het ziekenhuis kun je je dagelijkse activiteiten langzaam steeds meer uitbreiden tot je normale niveau. Zorg daarbij voor een dagritme waarbij je na activiteiten rustmomenten inlast. Het is moeilijk aan te geven wanneer je weer helemaal van de operatie bent hersteld. Het herstel van de operatie en de wonden kost ongeveer zes weken. De fase daarna (het herstel van het lichaam en aan het veranderde lichaam wennen) neemt ongeveer een jaar in beslag. Het is alleen niet goed te voorspellen bij wie iets wel of niet goed gaat. Herstel is per persoon verschillend. En je leeftijd op het moment van de operatie is op zich niet bepalend voor wel of niet een lastig beloop na de operatie.

Neem contact op met het ziekenhuis bij:

  • een temperatuursverhoging boven de 38,5 graden Celsius;
  • aanhoudende misselijkheid en overgeven;
  • niet kunnen eten en meer dan twee kilo per week afvallen;
  • langer dan drie dagen geen ontlasting (obstipatie);
  • aanhoudende pijn in het wondgebied die niet met pijnstillers onder controle te krijgen is;
  • niet kunnen plassen;
  • uitvallen van de voedingssonde (jejunostomiesondeEen voedingssonde die via de buikwand naar de dunne darm (het jejunum) gaat. Je krijgt sondevoeding via de jejunostomie (opening in de dunne darm).);
  • andere problemen die met de behandeling te maken hebben.