Tips rondom werkhervatting

Herstel van je lichaam na een operatie gaat met vallen en opstaan. Dat is met het hervatten van je werk niet anders. Werk kan een positief effect hebben op je herstel, omdat het structuur en afleiding kan bieden. Ook kan het contact met leidinggevende, collega’s of opdrachtgevers (als ZZP’er) je goed doen. Probeer zodra het kan daarom je werk weer rustig op te pakken. Laat bijvoorbeeld eerst alleen een paar opdrachtgevers weten dat je weer iets voor hen kunt betekenen.

Andere tips:

  • Begin rustig en breid je taken uit (in overleg met bedrijfsarts/arboarts). Geef aan wanneer het niet gaat en waarom je denkt dat het niet lukt. Maak vooraf afspraken over de overdracht van taken voor het geval dat nodig is. ZZP’er: Overleg met je opdrachtgevers wat er mogelijk is. Misschien kun je een deel van de opdracht doen of kun je meer tijd krijgen om aan een opdracht te werken.
  • Ga stap voor stap weer aan het werk, met concrete doelen. Aan de hand van de concrete doelen kun je meten hoe het gaat.
  • Je kunt een maatje op je werk regelen, bijvoorbeeld een directe collega. Als je dan weer begint met werken, kan deze persoon regelen dat er bijvoorbeeld mensen beschikbaar zijn. Deze mensen kunnen je dan vertellen wat er in je afwezigheid is gebeurd. ZZP’er: Je kunt iemand uit je vrienden- of kennissenkring zoeken die jou kan adviseren, coachen of steunen.
  • Heb voldoende energie op het gebied van zowel werk als privé. En het opbouwen van het één moet niet ten koste gaan van het opbouwen van het ander.

Bij problemen met werkhervatting kun je ervoor kiezen om een onafhankelijke derde partij in te schakelen. Dit is ter ondersteuning bij re-integreren. De websites hieronder bevatten naast voorbeelden van zulke partijen ook bruikbare tips als het gaat om werkhervatting. Ondanks dat deze websites zich vooral richten op herstel na kanker.