Werk

Na een maagverwijdering of verwijdering van de borsten is het logisch dat je eerst een tijdje in de ziektewet zit. Uit ervaring blijkt dat mensen op termijn het werk (deels) weer kunnen hervatten.

Ben je benieuwd naar ervaringen van anderen? Klik dan hieronder op de knop ‘Ervaringen’. Meer informatie over contact met lotgenoten, vind je hier.

Bij ziekmelden start het Wet Verbetering Poortwachter-traject. Deze wet schrijft voor wie wanneer wat moet doen bij ziekteverzuim. Kijk voor meer informatie op de website https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter
Belangrijke mensen om werkhervatting mee te bespreken, zijn je leidinggevende en de bedrijfsarts/arboarts.

Bij het Wet Verbetering Poortwachter-traject is de werknemer (jij), de werkgever en de bedrijfsarts/arboarts betrokken. Wanneer de inspanningen niet hebben geleid tot (complete) terugkeer naar het werk dan ontvang je een WIA-aanvraagformulier van het UWV. WIA staat voor ‘Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen’. Een WIA-uitkering kan worden aangevraagd wanneer je door ziekte bijvoorbeeld niet werkt of minder werkt. Op de website van het UWV staat meer informatie over uitkeringen, waaronder de WIA-uitkering: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/

Heb je op het moment na je behandeling geen baan meer en wil je weer aan het werk? Dan kun je contact opnemen met het UWV (www.uwv.nl).

ZZP’er
Het kan ook zijn dat je geen leidinggevende/bedrijfsarts (of arboarts) hebt, als je bijvoorbeeld ZZP’er bent (zelfstandige zonder personeel). Stop je als ZZP’er (tijdelijk) met werken vanwege bijvoorbeeld een operatie? Regel het dan in goed overleg met je (zakelijk) partner of opdrachtgever(s). Maak een plan. Je kunt ervoor kiezen om vervanging te regelen. Tip: doe dat dan op tijd.

Kijk ook eens op de website www.kanker.nl/gevolgen-van-kanker/kanker-en-werk/kanker-en-zzper