Factoren van invloed op werkhervatting

Factoren die van invloed zijn op werkhervatting kunnen onderverdeeld worden in drie groepen:

 • Persoonlijke/sociodemografische factoren, zoals:
  • Leeftijd
  • Opleiding
  • Verwachtingen over terugkeren naar werk
  • Omgeving (mensen die dicht bij je staan, maar ook collega’s). Kan je omgeving taken (thuis/op het werk) overnemen of moet jij veel doen?
  • Rollen: welke rollen heb je? Je bent bijvoorbeeld werknemer en mantelzorger, partner, moeder/vader enzovoort.
  • Geldzaken (financiën): Sommigen voelen een druk om weer te moeten werken. Hierbij kan de Wet Verbetering Poortwachter een rol spelen.
 • Ziektegerelateerde factoren, zoals je klachten. Bij klachten kun je denken aan pijn, lichamelijke beperkingen, vermoeidheid, problemen met eten (plannen van eetmomenten, hoeveelheid, soort), moeite met concentrerenHet richten van je aandacht ergens op. en geheugenklachten.
 • Werkgerelateerde factoren, zoals:
  • De aard van je werkzaamheden. Het kan dat onregelmatig werken of werk waarbij je veel moet staan/bukken/tillen (tijdelijk) niet meer gaat.
  • Werkdruk en werkplezier
  • Steun van je werkgever en van je collega’s
  • Flexibiliteit om je tijd en taken in te delen