Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Bij iedere operatie is er kans op wondinfectie, trombose (een stolstel in het bloedvat) en longontsteking.

Bij verwijdering van de borsten bestaat er daarnaast een kans op een aantal andere complicatiesEen complicatie is een niet bedoelde en niet gewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch handelen.. De meest voorkomende of meest ingrijpende complicaties zijn:

  • Nabloeding
  • Seroomvorming: Vochtophoping in het wondgebied
  • Doof gevoel van huid waar borst heeft gezeten