Verwerking

Afhankelijk van de leeftijd gebeurt het verwerken van ervaringen en informatie vaak via gedrag of spel. Er wordt regelmatig gezien dat het kind er over het algemeen goed mee omgaat. Dit is zolang er in het dagelijkse leven van het kind niet al te veel verandert en er genoeg aandacht voor hem of haar is.

Het kan ook zijn dat je kind langere tijd van slag is. Je kunt hierbij denken aan veranderingen in slaappatroon, stemming, hoe het op school gaat. Je kunt besluiten om bijvoorbeeld veranderd gedrag of schoolprestaties te bespreken met school.
Maakt je kind zich zorgen? Piekert hij of zij? Heeft je kind het moeilijk met de onzekerheid rond een mogelijke erfelijke aanlegEen verandering in het erfelijk materiaal (DNA) die kan leiden tot een bepaalde ziekte of aandoening. Deze verandering kan in de familie worden doorgegeven aan de volgende generatie. voor maagkanker? Je kunt dan je kind de mogelijkheid geven de vragen en twijfels met een medewerker van de afdeling klinische genetica (kan ook ‘polikliniek familiaire tumoren’ zijn) te bespreken. Hierbij kun je denken aan een gespecialiseerd maatschappelijk werker of psycholoog. Deze mogelijkheid is er ook wanneer je kind vragen heeft waar jij het antwoord niet op hebt.