Mutatie net bekend in familie

Heb je kortgeleden gehoord dat de CDH1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 1998). Iemand met een mutatie (verandering) in het CDH1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker en lobulair-type borstkanker (vrouwen). of CTNNA1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 2013). Een mutatie (verandering) in het CTNNA1-gen komt veel minder vaak voor dan een mutatie in het CDH1-gen. Iemand met een mutatie in het CTNNA1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker. Of er ook een verhoogd risico op lobulair-type borstkanker bestaat, is voor nu nog onduidelijk.mutatieEen verandering in een gen, in een stukje DNA (erfelijk materiaal). aanwezig is in de familie? Of dat je zelf mutatiedrager bent? Dan kun je van slag raken. Je emoties (bijvoorbeeld angst, verdriet en onzekerheid) kunnen ook voor je kind merkbaar zijn. Open communicatie die is afgestemd op het kind, kan helpen. Misschien is het ook prettig om het nieuws over de mutatie in je familie eerst zelf al een beetje te verwerken. En dat je daarna met je kind in gesprek gaat over de mutatie.