Reactie familieleden

Het is eigenlijk niet te voorspellen hoe familieleden reageren op het nieuws dat er een erfelijke aandoeningEen verandering in het erfelijk materiaal (DNA) die kan leiden tot een bepaalde ziekte of aandoening. Deze verandering kan in de familie worden doorgegeven aan de volgende generatie. aanwezig is in de familie. Sommige mensen vinden het prettig dat ze nu weten dat ze risico lopen deze erfelijke aandoening ook te hebben, en dat ze zich er op kunnen laten testen. Anderen kunnen erg schrikken en tijd nodig hebben om het nieuws te verwerken. Het kan bijvoorbeeld van invloed zijn of het familielid al wist dat je DNA-onderzoek liet doen. Misschien kan onderlinge steun en goed contact helpen om met de onzekerheid rond een erfelijke aandoening om te gaan.

Erfelijkheid raakt iedereen, maar toch reageert iedereen vanuit een andere achtergrond. Voor de één kan het onderwerp niet leven (‘ooit iets over gehoord’). Voor een ander kan het juist heel bedreigend zijn, bijvoorbeeld als iemand die dicht bij je staat kortgeleden is overleden aan maagkanker. Tips: respecteer elkaar, sta open voor onderlinge verschillen in opvattingen, en geef elkaar de ruimte door naar elkaar te luisteren.