Mogelijke problematische (genees)middelen

We weten nog vrij weinig over de gevolgen van een maagverwijdering en het gebruik van (genees)middelen. Hieronder volgt een overzicht van (genees)middelen die door de maagverwijdering anders worden opgenomen. Het kan zijn dat dit overzicht niet compleet is.

Bron: Kirsty L. Harris BPharm, Clinical Pharmacist (klinische apotheker), Brisbane Australia.

(Genees)middelen die na een maagverwijdering beter/sneller worden opgenomen

* Ethanol

* Linezolid

* Metformine

* Morfine

* Moxifloxacin

* Furosemide

Geneesmiddelen die na een maagverwijdering minder goed worden opgenomen

* Amiodaron                                                * Niacine (vitamine B3)

* Amoxicilline                                              * Nitrofurantoin

* Antituberculose medicatie                    * Olanzapine

* Azitromycine                                            * Anticonceptiepil

* Carbamazepine                                        * Phenytoin

* Ciclosporine                                             * Quetiapine

* Enalapril                                                   * Posaconazol

* Erythromycine                                        * Propranolol

* Imatinib                                                    * Ramipril

* Isoniazid                                                   * Selegiline

* Itraconazol                                               * Simvastatine

* Ketoconazol                                             * Sirolimus

* Lamotrigine                                             * Tacrolimus

* Metoprolol                                               * Tamoxifen

* Mycofenolzuur                                        * Zolpidem

Geneesmiddelen die na een maagverwijdering wisselend goed worden opgenomen

* Atorvastatine

* Citalopram**

* Duloxetine**

* Escitalopram**

* Sertraline**

* Venlafaxine**

* Warfarine

** Bij deze geneesmiddelen let je op het effect. Bij onvoldoende of verminderde effectiviteit moet je rekening houden met verminderde opname van het geneesmiddel.