Voor wie is PGT mogelijk?

PGTHet heet ook wel embryoselectie. PGT is het genetisch testen van de embryo’s die door IVF zijn ontstaan. Zo kan een embryo zonder de CDH1- of CTNNA1-mutatie in de baarmoeder worden geplaatst. Met PGT kan worden voorkomen dat de erfelijke aanleg wordt doorgegeven aan het ongeboren kind. Vroeger werd de term Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) gebruikt. is mogelijk voor paren die een verhoogd risico hebben op een kind met een ernstige erfelijke aandoeningEen verandering in het erfelijk materiaal (DNA) die kan leiden tot een bepaalde ziekte of aandoening. Deze verandering kan in de familie worden doorgegeven aan de volgende generatie. of miskraam vanwege een chromosoomafwijking. PGT is een optie voor paren van wie in ieder geval één drager is van de CDH1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 1998). Iemand met een mutatie (verandering) in het CDH1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker en lobulair-type borstkanker (vrouwen). of CTNNA1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 2013). Een mutatie (verandering) in het CTNNA1-gen komt veel minder vaak voor dan een mutatie in het CDH1-gen. Iemand met een mutatie in het CTNNA1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker. Of er ook een verhoogd risico op lobulair-type borstkanker bestaat, is voor nu nog onduidelijk.mutatieEen verandering in een gen, in een stukje DNA (erfelijk materiaal).. Er is dan een kans van 50 procent dat de mutatie wordt overgedragen op het kind.

Daarnaast moet worden voldaan aan de voorwaarden voor IVFHet heet ook wel ‘in vitro fertilisatie’ of reageerbuisbevruchting. Dit betekent dat de eicellen buiten het lichaam bevrucht worden met zaadcellen. De bevruchting vindt plaats in een laboratorium. Zo ontstaan embryo’s, die later in de baarmoeder worden geplaatst.. Deze voorwaarden zijn:

  • dat een vrouw de IVF-behandeling en zwangerschap lichamelijk moet aankunnen;
  • dat zij niet ouder is dan 40 jaar en;
  • dat zij geen ernstig overgewicht heeft.

Een IVF-behandeling kort na een maagverwijdering is niet aan te raden. Fit genoeg zijn om een IVF-behandeling te kunnen ondergaan, is namelijk belangrijk. Als de partner mutatiedrager is, speelt fitheid een minder grote rol. Toch is het wel wenselijk dat de partner in de periode voor de IVF-behandeling niet ziek is geweest. Ziekte of koorts kan een invloed hebben op de zaadkwaliteit.