Wel een mutatie, maar geen familie met maagkanker

Er worden nu wel eens CDH1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 1998). Iemand met een mutatie (verandering) in het CDH1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker en lobulair-type borstkanker (vrouwen).mutatiesEen mutatie is een verandering in een gen, in een stukje DNA (erfelijk materiaal). gevonden bij personen bij wie helemaal geen of weinig maagkanker in de familie voorkomt. Bij deze mensen is de vondst van een mutatie soms een toevalsbevinding. Zo’n toevalsbevinding kan bijvoorbeeld uit een commerciële gen test komen. Het kan ook zijn dat er alleen borstkanker en geen maagkanker in de familie voorkomt. Deze mensen hebben waarschijnlijk een lager risico op het krijgen van maagkanker dan mensen die wel uit een maagkanker familie komen. Het precieze risico is nog niet goed te voorspellen. Eventuele adviezen zijn er per familie.