Redenen voor surveillance borsten

Redenen om te kiezen voor surveillance van de borstenUitgebreid onderzoek om afwijkingen in de borsten op te sporen.:

 • Een hogere leeftijd of een lagere leeftijd.
  • Hogere leeftijd: een vrouw van bijvoorbeeld 70 heeft het grootste deel van haar risicojaren al achter de rug. De kans dat de 70-jarige in haar leven nog borstkanker ontwikkelt, is kleiner dan de kans dat een 30-jarige in haar leven nog borstkanker ontwikkelt. Dit kan een reden voor een ouder persoon zijn om niet voor een operatie te kiezen. Zolang dit medisch gezien verantwoord lijkt te zijn.
  • Lagere leeftijd: Een vrouw van 30 kan bezig zijn met bijvoorbeeld opleiding, carrière of het krijgen van kinderen. Dit kan een reden zijn om niet voor een operatie te kiezen. Wel is het belangrijk dat het medisch gezien verantwoord lijkt te zijn.
 • De inschatting van het risico op borstkanker. Voor vrouwen met een CDH1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 1998). Iemand met een mutatie (verandering) in het CDH1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker en lobulair-type borstkanker (vrouwen).mutatieEen verandering in een gen, in een stukje DNA (erfelijk materiaal). is de kans dat zich géén lobulairDan gaat het om de melkkwab. Lobulair-type borstkanker groeit vanuit de melkkwabben (lobuli) en groeit vaak diffuus, dus zonder scherpe omlijning.-type borstkanker ontwikkelt ongeveer 60 procent. In andere woorden: van de 100 vrouwen met de CDH1-mutatie krijgen ongeveer 60 vrouwen géén lobulair-type borstkanker (plaatje hieronder). Dit is voordat ze 80 jaar zijn. Zie verder Risico op maagkanker en borstkanker (hier vind je ook informatie over de CTNNA1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 2013). Een mutatie (verandering) in het CTNNA1-gen komt veel minder vaak voor dan een mutatie in het CDH1-gen. Iemand met een mutatie in het CTNNA1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker. Of er ook een verhoogd risico op lobulair-type borstkanker bestaat, is voor nu nog onduidelijk.-mutatie).

 • Het ervaren van voldoende zekerheid dat met surveillance (jaarlijks) borstkanker vroegtijdig wordt ontdekt.
 • Uitgebreid borstonderzoek niet als te belastend ervaren. Hierbij kun je denken aan op lichamelijk gebied, bijvoorbeeld pijn. En aan op emotioneel gebied, bijvoorbeeld spanning of angst, ook verbonden met de uitslag van het borstonderzoek.
 • De invloed die het verwijderen van de borsten (met mogelijk reconstructieHerstel van de vorm van de borst. Dit doet de plastisch chirurg.) kan hebben op je dagelijkse leven en kwaliteit van leven. Te denken valt aan:
  • lichamelijke klachten (bijvoorbeeld complicatiesEen complicatie is een niet bedoelde en niet gewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch handelen., pijn);
  • lichaamsbeeld, intimiteit en seksualiteit;
  • geen borstvoeding kunnen geven.

Een borstoperatie kan bijvoorbeeld ook effect hebben op studie, werk, hobby’s, familieleven. Wil je meer informatie over de borstoperatie of een hieraan verbonden onderwerp? Klik dan hier.

 • Het hebben van andere ziektes, bijvoorbeeld een hartkwaal of longproblemen. Daarnaast zijn er ook mensen met psychische problemen zoals depressieve klachten. Deze psychische klachten kunnen vaak beter eerst worden behandeld voordat er een operatie plaatsvindt.
 • Eerst willen herstellen van een operatie waarbij je maag is verwijderd.
 • Leefstijl. Denk je na over borstreconstructie? De kans op infectie is groter als je rookt en bij overgewicht. Ook verhoogt het roken het risico op afsterving van de huid/tepel (necrose). Vanuit plastische chirurgie wordt aangegeven dat je bij voorkeur een half jaar gestopt moet zijn met roken vóór borstreconstructie. Ook mag je BMI niet hoger zijn dan 30 (ernstig overgewicht). BMI betekent body mass index. De BMI geeft een inschatting van hoe gezond je lichaamsgewicht is in verhouding tot je lengte.