Dankwoord

Wij als HEDERA-studie kernteam willen graag de Maag Lever Darm Stichting bedanken voor het financieel mogelijk maken van deze website.

Daarnaast willen we de mensen die zijn geïnterviewd ontzettend bedanken voor hun openhartigheid. Ook gaat onze dankbaarheid uit naar de mensen die de interviews voor ons hebben getranscribeerd.

Verder willen we iedereen bedanken die voor ons het ontwerp en de inhoud van de website heeft getest en geëvalueerd.

En ten slotte willen we graag Bart Bauhuis (patiëntvertegenwoordiger), de betrokken zorgprofessionals en onderzoekers, en patiëntenvereniging Stichting CDH1 bedanken. Wij zijn hen dankbaar voor de prettige samenwerking en het geven van input voor deze website.