Borstonderzoek met beeldvorming

Om borstkanker in een vroeg stadium te ontdekken, is regelmatig onderzoek met beeldvorming vanaf 30 jaar tot 75 jaar aanbevolen. Het gaat hier om surveillanceUitgebreid onderzoek om afwijkingen in de borsten op te sporen. (jaarlijks). Volgens de richtlijn die er nu is, wordt surveillance van de borsten vanaf 30 jaar als zinvol gezien. Dit onderzoek mag niet tijdens de zwangerschap. En ook niet binnen drie maanden na het stoppen van de borstvoeding.

CDH1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 1998). Iemand met een mutatie (verandering) in het CDH1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker en lobulair-type borstkanker (vrouwen).mutatieEen verandering in een gen, in een stukje DNA (erfelijk materiaal).:

  • Tussen 30 en 60 jaar, elk jaar een MRI
  • Tussen 40 en 75 jaar, elk jaar een mammografie
  • Individuele bevindingen en overwegingen kunnen het natuurlijk nodig/wenselijk maken om van het protocol af te wijken

Boven de 75 jaar is het beleid in gezamenlijke besluitvorming met de behandelend arts.

Bij vrouwen die nog niet in de overgang zitten, is een mammografie niet altijd goed te beoordelen. Dit komt door het vele (dichte) borstklierweefsel. Daarom wordt een MRI gedaan. Ook om overdiagnostiek te voorkomen. Dat dus iets wordt gevonden wat zonder de screening (controle) niet tot klachten zou hebben geleid. Op latere leeftijd is een mammografie vaak voldoende. Een mammografie is minder belastend en na de overgang is het borstklierweefsel over het algemeen beter te beoordelen.

CTNNA1Één van de maagkankergenen (ontdekt in 2013). Een mutatie (verandering) in het CTNNA1-gen komt veel minder vaak voor dan een mutatie in het CDH1-gen. Iemand met een mutatie in het CTNNA1-gen heeft een verhoogd risico op diffuus-type maagkanker. Of er ook een verhoogd risico op lobulair-type borstkanker bestaat, is voor nu nog onduidelijk.-mutatie:

  • Jaarlijks uitgebreid borstonderzoek (surveillance) kan worden overwogen, bij voorkeur in onderzoeksverband. Er is nog te weinig bekend om het risico op borstkanker te bepalen. Wil je meer lezen over risico op borstkanker? Klik dan hier.